Aansprakelijkheid

Aan deze website kunnen op geen enkele wijze rechten, noch verplichtingen en of enige andere vorm van aansprakelijkheid worden ontleend. De op deze website getoonde informatie wordt door Mille Fleurs met voortdurende zorg en aandacht samengesteld, doch voor de juistheid, volledigheid en voortdurende actualiteit van de gegevens kan niet worden ingestaan.

Mille Fleurs vrijwaart zich van alle eventuele ontstane misverstanden en/of procedurefouten. De zaak aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen informatie en voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Links naar andere sites

Verwijzingen naar sites die niet door Mille Fleurs worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Er is geen controle over de bereikbaarheid van de aangeroepen sites en er wordt geen verantwoording gedragen hiervoor, noch voor de inhoud daarvan. Hoewel Mille Fleurs uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan de zaak niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het gebruik van links in deze website wil niet zeggen dat Mille Fleurs de algehele websites als representatief en of toereikend ziet.

Persoonlijke gegevens

Mille Fleurs respecteert de privacy van haar bezoekers en behandelt persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk.

Copyright

Geen enkel onderdeel van deze website mag zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Mille Fleurs hergebruikt worden, of uitgezonden, in welke vorm dan ook, zoals elektronisch, of mechanisch inclusief fotokopiëren en of registreren.